← Til baka

Persónuverndarstefna - Myntkaup

Persónuverndarstefna Myntkaupa ehf.

Síðast uppfært: 17. desember 2023

Myntkaup ehf., kt. 520717-0800, með lögheimili að Borgartúni 27, 105 Reykjavík (hér eftir „Myntkaup“ eða „við“).

Myntkaup leggur ríka áherslu á að vernda persónuupplýsingar viðskiptavina sinna og virða réttindi þeirra. Í stefnu þessari er fjallað um hvernig Myntkaup vinnur með persónuupplýsingar, í hvaða tilgangi, hversu lengi þær eru varðveittar, miðlun þeirra og hvernig öryggi þeirra er gætt í starfsemi Myntkaupa. Öll vinnsla persónuupplýsinga fer fram í samræmi við gildandi persónuverndarlög á hverjum tíma.

Í persónuverndarstefnu þessari útskýrum við:

Ef eitthvað er óljóst getur þú hvenær sem er haft samband við okkur með því að senda

tölvupóst á myntkaup@myntkaup.is

1. Hvaða upplýsingum söfnum við og hvernig

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga er forsenda þess að Myntkaup geti veitt sína þjónustu. Upplýsingar sem Myntkaup vinnur flokkast jafnan sem almennar persónuupplýsingar.

Þegar notandi skráir sig í þjónustu Myntkaupa sendir hann Myntkaup með beinum hætti persónuupplýsingar sem sanna deili á honum, s.s. nafn, netfang og símanúmer. Samkvæmt persónuverndarlögum telst Myntkaup ábyrgðaraðili þessara upplýsinga. Notandi lætur af hendi þær upplýsingar sem þörf er á svo Myntkaup sé unnt að veita þá þjónustu sem viðskiptasambandið nær til. Upplýsingarnar eru t.d. nafn, kennitala, heimilisfang, netfang og bankareikningur.

Notandi lætur jafnframt af hendi persónuupplýsingar með óbeinum hætti, t.d. um IP-tölu, hvernig hann auðkennir sig og hvenær hann heimsækir vefsíður Myntkaup þar sem vefkökur eru notaðar og aðgerðaskráning fer fram. Nánari upplýsingar um vefkökur má lesa á vefsíðu Myntkaupa. Upplýsingarnar eru varðveittar í þágu rekjanleika og öryggismála.

Myntkaup tekur eingöngu við persónuupplýsingum frá þriðja aðila, m.a. fyrirtækjum eða stofnunum sem búa yfir persónuupplýsingum um einstakling, þegar fyrrnefndir aðilar hafa heimild til að senda Myntkaup upplýsingarnar. Dæmi um aðila sem kunna að senda Myntkaup upplýsingar um einstaklinga eru Þjóðskrá Íslands, Skatturinn, lögreglan og önnur stjórnvöld.

Myntkaup áskilur sér rétt til að vinna með tölfræðilegar upplýsingar sem safnast saman vegna notkunar á þjónustunni, til áframhaldandi vöruþróunar og/eða til þess að bæta virkni þjónustunnar.

2. Hvernig notum við upplýsingarnar

Myntkaup notar upplýsingarnar sem safnað er til að veita notendum þjónustu sína, einkum til að gera notendum kleift að stofna aðgang að og nota Myntkaup með réttum hætti, til dæmis þess að kaupa Bitcoin og aðrar rafmyntir í gegnum kerfi Myntkaupa.

Myntkaup notar upplýsingar sem safnað er með vafrakökum til þess að bæta viðmótt og almenn gæði þjónustu sinnar. Í þessum tilgangi notar Myntkaup ýmsa þjónustu þriðju aðila, svo sem Google Analytics.

Frekari upplýsingar um þjónustu Myntkaupa er að finna í viðskiptaskilmálum Myntkaupa.

3. Hversu lengi eru upplýsingarnar varðveittar

Myntkaup geymir persónuupplýsingar í þann tíma sem er nauðsynlegur í samræmi við tilgang og markmið vinnslu hverju sinni nema lengri tíma sé krafist samkvæmt gildandi lögum. Endurskoðun á geymslu persónuupplýsinga fer fram einu sinni á ári. Ef í ljós kemur, við endurskoðun á geymslu persónuupplýsinga að Myntkaup þarf ekki vegna vinnslu eða lagalegrar skyldu að geyma persónuupplýsingar einstaklinga mun Myntkaup hætta vinnslu og geymslu persónuupplýsinganna frá þeim tíma.

4. Hver hefur aðgang að upplýsingunum

Myntkaup leggur mikla áherslu á vernd persónuupplýsinga og mun aldrei selja þriðja aðila persónuupplýsingar þínar. Við miðlum persónuupplýsingum aðeins til þriðja aðila í þeim tilgangi að veita þjónustuna sem Myntkaup byggir á.  Að því marki sem nauðsynlegt er til að framfylgja samningsskyldum okkar við þig, hafa starfsmenn Myntkaup aðgang að persónuupplýsingum. Auk þess hafa þjónustuaðilar Myntkaupa, sem vinna persónuupplýsingar í okkar þágu, aðgang að persónuupplýsingum. Það eru einkum fyrirtæki sem veita upplýsingatækniþjónustu. Auk þess ber Myntkaup, eftir atvikum, skylda til að veita opinberum aðilum aðgang að persónuupplýsingum á grundvelli laga, til dæmis skattayfirvöldum, eftirlitsaðilum, lögregluyfirvöldum, skiptastjórum og dómstólum.

5. Hvernig tryggjum við öryggi persónuupplýsinga

Myntkaup leggur ríka áherslu á öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. Myntkaup stuðlar að virkri öryggisvitund starfsmanna, þjónustu- og samstarfsaðila og viðskiptavina. Þagnarskylda hvílir á öllum starfsmönnum Myntkaup um hvers kyns persónuupplýsingar.

Ráðstafanir Myntkaup til að tryggja öryggi eru fólgnar í:

Komi upp öryggisbrestur við meðferð persónuupplýsinga þar sem staðfest er eða grunur leikur á um að persónuupplýsingar hafi komist í hendur óviðkomandi aðila er Persónuvernd og eftir atvikum hlutaðeigandi einstaklingum tilkynnt um öryggisbrest.

6. Þjónusta þriðju aðila

Við kunnum að veita samstarfsaðilum okkar aðgang að persónuupplýsingum þínum og öðrum upplýsingum um þig í þeim tilgangi að auka gæði og skilvirkni í tengslum við okkar þjónustu. Við deilum upplýsingum um notkun þína á kerfi Myntkaup með þriðju aðilum sem veita okkur þjónustu í tengslum við kynningar- og markaðsþjónustu. Ef við flytjum persónuupplýsingar þínar til þriðja aðila gerum við það ávallt á grundvelli fullnægjandi samnings og lagaheimildar við viðkomandi aðila til að geta haft eftirlit með meðhöndlun þeirra á persónuupplýsingum þínum.

Við notum eftirfarandi þjónustu þriðju aðila:

Amazon Web Services(AWS): Þessi þjónustuaðili hýsir þjónustur og gagnagrunna Myntkaupa. Amazon uppfyllir kröfur persónuverndarlaga.

MailChimp: Mailchimp er tól sem gerir okkur kleift að senda þér fréttabréf um þjónustu okkar. Mailchimp uppfyllir kröfur persónuverndarlaga.

Mailgun: Þessi þjónustuaðili gerir okkur kleift að senda þér mikilvægan tölvupóst í tengslum við að veita þjónustu okkar. Þessi þjónusta er notuð til að ljúka skráningu í  kerfi Myntkaupa með því að staðfesta netfang, senda beiðni um nýtt lykilorð, reikninga, greiðslur o.fl. Mailgun uppfyllir kröfur persónuverndarlaga.

Google Analytics: Þessi þjónustuaðili gerir okkur kleift að greina hegðun þeirra sem fara inn á vefsíðu okkar og viðskiptavina okkar í kerfi Myntkaupa. Google Analytics uppfyllir kröfur persónuverndarlaga.

Google Ads: Þessi þjónusta gerir okkur kleift að birta textaauglýsingar og vefborða í leitar- og birtingarkerfi Google eftir virkni notenda á vefsíðunni okkar. Google Ads uppfyllir kröfur persónuverndarlaga.

Facebook Analytics: Með svipuðum hætti og Google Analytics gerir þessi þjónustuaðili okkur kleift að greina hegðun þeirra sem fara inn á vefsíðu okkar og viðskiptavina okkar í kerfi Myntkaupa. Nánari upplýsingar um Facebook Analytics má finna á upplýsingasíðu Facebook Analytics.

Facebook Pixel: Þessi þjónusta gerir okkur kleift að birta auglýsingar á Facebook eftir virkni notenda á vefsíðunni okkar. Nánari upplýsingar um Pixel má finna á upplýsingasíðu Pixel.

Facebook Ads: Þessi þjónusta gerir okkur kleift að birta auglýsingar á samfélagsmiðlinum Facebook og í forritum samstarfsaðila Facebook (s.s. Messenger eða Instagram). Nánari upplýsingar um hvernig Facebook Ads virkar er að finna á upplýsingasíðu Facebook Ads.

7. Réttindi þín

Einstaklingur á rétt á að fara fram á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum og við ákveðnar aðstæður að láta leiðrétta þær, eyða þeim eða takmarka vinnslu þeirra.

Einnig á hann rétt á að andmæla vinnslu og fara fram á að gögn hans séu flutt. Þá hefur einstaklingur rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar.

Þú hefur eftirfarandi réttindi í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga þinna:

Þú getur nýtt þér öll réttindi þín með því að hafa samband við okkur á netfangið myntkaup@myntkaup.is.

8. Samskipti við Myntkaup og Persónuvernd

Myntkaup ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, kt. 520717-0800 er ábyrgðaraðili eða, eftir atvikum, vinnsluaðili persónuupplýsinga notenda samkvæmt persónuverndarlögum. Regluvörður Myntkaupa hefur eftirlit með því að farið sé að gildandi lögum og reglum um persónuvernd í starfsemi Myntkaup. Fyrirspurnum, athugasemdum og ábendingum sem varða persónuupplýsingar og persónuvernd er unnt að beina á nefangið myntkaup@myntkaup.is eða með því að senda bréfpóst á heimilisfang Myntkaupa. Komi upp ágreiningur um meðferð persónuupplýsinga er unnt að senda kvörtun til Persónuverndar með því að senda tölvupóst á netfangið: postur@personuvernd.is eða með því að senda bréfpóst samkvæmt eftirfarandi upplýsingum:

Persónuvernd
Rauðarárstígur 10
105 Reykjavík
Ísland

9. Breytingar

Myntkaup er heimilt að breyta þessari persónuverndarstefnu og bæta við hana hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara. Slíkar breytingar kunna t.d. að vera gerðar til að samræma persónuverndarstefnuna við gildandi lög og reglur er varða persónuvernd hverju sinni. Breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu uppfærðrar stefnu á vefsíðu Myntkaupa, myntkaup.is.